درباره ما

فروش آنلاین به سادگی هر چه تمام

کتاب گزینگ فعالیت خود را از پاییز ١٣٩٦ آغاز کرد و طی این مدت نە چندان زیاد سعی کردە از آخرین تحولات دنیای نشر عقب نماند.
فعالیت این مرکز در دو حوزەی زبانی فارسی و کردی میباشد.